(15/02/2017)

Doanh nghiệp Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu ớt tươi

DN Trung Quốc (Vân Nam) có nhu cầu nhập khẩu Ớt tươi từ Việt Nam.

Số lượng: không hạn chế.
Tiêu chuẩn: Độ dài quả ớt từ 3-5 cm, màu đỏ tươi. 
Thời gian giao hàng: Giao hàng hàng ngày tại cửa khẩu Hữu Nghị.
Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh xuất khẩu ớt, đủ năng lực xuất khẩu nếu quan tâm đề nghị liên hệ:
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Côn Minh. 
Mr Hùng:
ĐT: 008613211726358. Email: mardvn68@yahoo.com hoặc conminh@moit.gov.vn

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Côn Minh