(06/07/2017)

Doanh nghiệp Thụy Sỹ cần nhập rau quả

Hiện nay có doanh nghiệp cần nhập các loại hàng ra quả vào thị trường Thuỵ Sỹ,

Bao gồm

- Ớt tươi (xanh và đỏ) loại cay – Hot chili
- Chanh dây - Passion fruit

Đại diện DN NK : ông Werner Hauenstein

AW Fruit & Vegetables Import GmbH
Seonerstrasse 37, CH-5600 Lenzburg

 Tel: +41 62 891 52 52

Mob: +41 79 891 52 52

Web: www.fruit-vegetables.ch


Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu vui lòng liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp hoặc qua Thương vụ Thuỵ Sỹ

Địa chỉ: Trade Office Viet Nam Embassy in Bern

email. ch@moit.gov.vn

Tel: (0041).31 301 8334/ Fax (0041).31 301 4681/ Stadtbachstrasse 42, 3012 Bern Switzerland

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ