(07/12/2016)

Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần nhập khẩu dây chun

Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần nhập khẩu dây chun (rubber band), doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu xin liên hệ với Thương vụ tại Istanbul.
Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cần nhập khẩu dây chun

Loại: 40 mm, 60 mm, 70 mm, 180 mm

Số lượng nhập khẩu: 6 công-ten-nơ 20FT mỗi năm.

 

Địa chỉ liên hệ: 

Trade Office
S.R. Vietnam Embassy in Turkey
 
Address: Hattat Halim sokak, No. 6, Daire 3, Gayrettepe, 
Besiktas, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 267 3668
Fax: +90 212 267 4988
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ