(22/10/2012)

Doanh nghiệp Tây Ban Nha có nhu cầu nhập khẩu cánh gà và đùi gà

Một doanh nghiệp TBN hiện đang có nhu cầu nhập khẩu cành gà và đùi gà. 

Doanh nghiệp nào có khả năng cung cấp xin liên hệ với Thương vụ VN tại TBN theo địa chỉ:

Paseo de la Castellana 166, Esc.2, 2do Izq - 28046 Madrid

Tel: (+34) 91 345 05 19
Fax: (+34) 91 345 04 96
Email: espa@moit.gov.vn
       comerciovietnam@yahoo.com


Thương Vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha