(16/11/2021)

Doanh nghiệp tại Osaka, Nhật Bản muốn tìm đối tác Việt Nam sản xuất gương báo (signboard)

Doanh nghiệp tại Osaka, Nhật Bản muốn tìm đối tác Việt Nam sản xuất gương báo (signboard)

Doanh nghiệp tại Osaka, Nhật Bản muốn tìm đối tác Việt Nam sản xuất gương báo (signboard)

Doanh nghiệp tại Osaka hiện đang có nhu cầu tìm đối tác Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất linh phụ tùng, bộ phận cơ khí có thể sản xuất, cung ứng các dạng gương báo (signboard) để đặt hàng.

Chi tiết về hình ảnh và thông tin kỹ thuật, loại vật liệu yêu cầu của từng sản phẩm, xin mời tham khảo file đính kèm.

Các công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thích hợp và có nhu cầu kết nối vui lòng liên hệ và gửi thông tin đăng ký theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1pspfOYJSQwAY6HB6C4bm46Pg3rt1UOHG4SFgLPdClMQ/edit

Chi nhánh Thương vụ VN tại Osaka, Nhật Bản

Email: viettradeosaka@gmail.com / quyenhabct@gmail.com / van.moit.jp@gmail.com

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản