(14/03/2018)

Doanh nghiệp Singapore muốn bán nhựa và thép tái chế cho các công ty xử lý đồ tái chế

Công ty LIAN GIM (S) TRADING có nhu cầu tìm kiếm đối tác cần nhập khẩu nhựa, kim loại tái chế vào Việt Nam.

Công ty này cũng có thể nghiên cứu khả năng hợp tác mở công ty để tái chế kim loại, nhựa tại Việt Nam.

Quý doanh nghiệp nào có nhu cầu, có thể liên hệ trực tiếp với Mr. JESSIE TAN

172 PANDAN LOOP 

SINGAPORE 128366

TEL: 6635 7410 

FAX: 6635 7411

MOBILE: 9648 0162

EMAIL: jessietanlw@gmail.com

WEBSITE: www.liangim.com

Thương vụ Việt Nam tại Singapore