(09/11/2017)

Doanh nghiệp Séc tìm nhà cung cấp hạt điều Việt Nam

Một doanh nghiệp Séc tìm nhà cung cấp hạt điều và trái cây sấy khô để phân phối tại thị trường Séc
Doanh nghiệp Séc tìm nhà cung cấp hạt điều Việt Nam

  Một doanh nghiệp Séc tìm nhà cung cấp hạt điều và trái cây sấy khô để phân phối tại thị trường Séc.

  Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ với Thương vụ VN tại Cộng hòa Séc theo địa chỉ:

  Vietnamské obchodní oddelení

  Rasínovo nábrezí 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

  E-mail: cz@moit.gov.vn

  ĐT: 00420 224 942 235; 0042 775 325 870

 

Thương vụ Việt Nam tại Czech