(01/03/2019)

Doanh nghiệp Osaka cần đặt hàng theo hình thức OEM hoặc ODM các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em

Doanh nghiệp Osaka cần đặt hàng theo hình thức OEM hoặc ODM các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em.
Doanh nghiệp Osaka cần đặt hàng theo hình thức OEM hoặc ODM các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Các công ty Việt Nam sản xuất, cung cấp sản phẩm thích hợp và có nhu cầu kết nối vui lòng liên hệ và gửi thông tin đăng ký với Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản theo đầu mối:

Bà Quyền Thị Thúy Hà

Email: osaka@moit.gov.vn hoặc quyenhabct@gmail.com

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản