(22/06/2020)

Doanh nghiệp Nhật Bản muốn nhập khẩu hoa cắt cành của Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu hoa cắt cành của Việt Nam.

Doanh nghiệp xuất khẩu hoa của Việt Nam có nhu cầu có thể liên hệ với Thương vụ Nhật Bản theo địa chỉ: jp@moit.gov.vn

Trân trọng./.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản