(11/05/2022)

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu sản phẩm gốm sứ Bát Tràng

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu sản phẩm gốm sứ Bát Tràng
Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu sản phẩm gốm sứ Bát Tràng

Công ty Nhật Bản cần tìm doanh nghiệp, xưởng sản xuất sản phẩm gốm sứ Bát Tràng (sản xuất trực tiếp tại Bát Tràng hoặc khu vực gần Hà Nội)).

Dự định tháng 6/2022, Công ty Nhật sẽ đến Việt Nam làm việc và thăm xưởng sản xuất.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp sản phẩm gốm sứ, xin liên hệ:

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Email: jp@moit.gov.vn

(ghi rõ tên công ty, địa chỉ bằng tiếng Anh, điện thoại, website...)

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản