(08/05/2020)

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu đũa tre/gỗ dùng một lần

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu đũa tre/gỗ dùng một lần.

Doanh nghiệp có khả năng cung cấp liên hệ tới Thương vụ Nhật Bản: jp@moit.gov.vn

 

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng giao dịch bằng tiếng Nhật có thể liên hệ trực tiếp với đối tác Nhật Bản theo đầu mối sau:

Mr. Kenichi Honma

Ogawa Trading Co.,LTD  / YAOKO Group

1101,Arajukucho, Kawagoe-shi, Saitama, 350-1124, Japan

TEL: +81-49-246-7506 Mob: +81-090-6726-8108

E-mail: ke-honma@yaoko-net.com

Web Site: https://www.yaoko-net.com

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản