(15/05/2018)

Doanh nghiệp Hungary có nhu cầu nhập khẩu phụ kiện bằng gang và sắt dùng cho lắp ráp đường ông nước

Doanh nghiệp Hungary có nhu cầu nhập khẩu các phụ kiện sản xuất tại Việt Nam bằng gang và sắt (cast iron foundries) để lắp ráp đường ống nước.
Doanh nghiệp Hungary có nhu cầu nhập khẩu phụ kiện bằng gang và sắt dùng cho lắp ráp đường ông nước

(Hình ảnh sản phẩm minh họa)

Doanh nghiệp Hungary có nhau cầu nhập khẩu các loại phụ kiện sản xuất tại Việt Nam đúc bằng gang và sắt ( cast iron foundries) để lắp ráp đường ống nước, mẫu theo các files đính kèm.

Tổ chức, doanh nghiệp các nhân Việt Nam có khả năng cung cấp các phụ kiện trên, xin liên hệ với địa chỉ sau:

 Polgár-Luterán Kitti /Mrs. Kitti Polgár-Luterán

Purchasing Manager

ferona_logo_new

Ferona Kft.

9028 Győr, Bagoly u. 8., Hungary

Tel.: +36 96 315 047

Fax: +36 96 335 236

Email: kitti.luteran@ferona.hu

Website: www.ferona.hu

Thương vụ Việt Nam tại Hungary