(05/11/2019)

Doanh nghiệp Hungary có nhu cầu nhập khẩu Bio Cashewnuts

Doanh nghiệp Hungary có nhu cầu nhập khẩu Bio Cashewnuts.
Doanh nghiệp Hungary có nhu cầu nhập khẩu Bio Cashewnuts

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp Hungary có nhu cầu nhập khẩu Bio Cashewnuts ( nature, salt, salt & pepper, chili...). Tổ chức,doanh nghiệp và cá nhân quan tâm xin liên hệ:

ZAMIN COMMODITIES

Website: www.zamincommodities.com

Person contact: Mr.Keyvan Fahoomand

Email: keyvan.f@zamincommodities.com

Thương vụ Việt Nam tại Hungary