(07/10/2019)

Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm nhà cung cấp sản phẩm cho hoc sinh

Hệ thống siêu thị lớn của Hoa Kỳ cần tìm một số sản phẩm - Bút chì màu - Crayola Construction paper
Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm nhà cung cấp sản phẩm cho hoc sinh

Doanh nghiệp vui lòng xem mẫu sản phẩm trong file đính kèm.

Doanh nghiệp nào có nhu cầu đề nghị liên hệ  với chi nhánh thương vụ VN tại Houston để được kết nối

email: houston@moit.gov.vn; linhtt@moit.gov.vn

Tải file đính kèm
3 file
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston