(11/06/2019)

Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm kiếm công ty Việt Nam sản xuất đồ chơi

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần tìm kiếm các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi
Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm kiếm công ty Việt Nam sản xuất đồ chơi

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp nào quan tâm vui lòng liên hệ với chi nhánh Việt Nam tại Houston để được kết nối theo email: houston@moit.gov.vn.

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston