(06/08/2019)

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu thảm tập Gym

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu thảm tập Gym, thông tin do Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cung cấp.
Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nhập khẩu thảm tập Gym

(Hình ảnh minh họa sản phẩm)

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp:

KimViet Ngo

President Teresa Global

6564 Loisdale Road, Suite 600

Springfield, VA 22150

www.teresaglobal.com 

Tel: 571-405-7062

Skype: kimngo

Email: kimviet.ngo@teresaglobal.com

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ