(08/05/2019)

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm nhà cung cấp mặt hàng In-grey Woven fabric

Một doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm nhà cung cấp mặt hàng In-grey Woven fabric.
Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm nhà cung cấp mặt hàng In-grey Woven fabric

"We already importing variety woven fabrics as roll packing (50~100yds per each roll), cif c0%(End user) mixed in 20~40ft. 300,000~400,000 yds per month overseas. So I want to ask some good suppliers in VN domestic. It should be COTTON / COTTON POLYESTER BLENDED / SPANDEX WOVEN FABRIC MAKERS."

Basic items first.

-OE 20S 108X 58 63”

-TC 20S 108X 58 67”

-TCM 20S 108X 58 63”

-OE 16S X OE 12S 108 x 56 63”

-OE 20S X OE 16S 128 X 60 63”

-16S TWILL SPAN 74”

-OE 10S 80 X 50 63”

-OE 7S 68 X 38 63”

CONTAMINATION CONTROLLED / FREE QUALITY BOTH

CIF KWANGYANG PORT, C0% MAY~JUNE SHIPMENT.

50,000YDS PER EACH ITEM.

 

Doanh nghiệp quan tâm và có khả năng cung cấp đề nghị gửi đăng ký theo mẫu đính kèm và liên hệ với Thương vụ để biết thêm thông tin chi tiết cũng như được kết nối với đối tác. 

Embassy of Viet Nam in the Republic of Korea, Trade Office

Add: 6th Floor, Golden Bridge Build., Chungjeongno 3-ga, No.222, Seodaemun-Gu, Seoul, 120-708

Tel: (82-2) 362-2013; Fax: (82-2) 364-3664;

HP:  +82-10-2614 - 1369 (Ms.Chi);

Email: kr@moit.gov.vnvntradeinkorea@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/thuongvuhanquoc/

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc