(30/12/2020)

Doanh nghiệp Đài Loan tìm đối tác OEM mỳ Ý

Đại diện doanh nghiệp Hong Dai Chang Trading Co., Ltd (Đài Loan) liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu đối tác sản xuất mỳ Ý (nui mỳ) để OEM sản xuất theo thương hiệu của bạn và xuất khẩu về Đài Loan.
Doanh nghiệp Đài Loan tìm đối tác OEM mỳ Ý

(Hình mẫu do đối tác cung cấp)

Đối tác cho biết, trước mắt dự kiến sẽ đặt hàng 02 container. Thông số kỹ thuật của sản phẩm như bao bì hàng mẫu trong phụ lục đính kèm. Doanh nghiệp Việt Nam có thể OEM sản phẩm trên xin liên hệ:

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comnercial Division

Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

Fax: +886 -2- 25036842

Email: tw@moit.gov.vn

Ghi chú: Để có cơ sở kết nối với đối tác, xin vui lòng gửi thông tin giới thiệu của quý doanh nghiệp (brochure) kèm danh thiếp thông tin liên hệ của cán bộ/ nhân viên đầu mối.

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc