(27/10/2015)

Doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu mua đường trắng

Doanh nghiệp Đài Loan Yun Chen Trade Co., Ltd viết thư liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu nhà xuất khẩu đường trắng để mua xuất đi Trung Quốc.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng xuất khẩu đường trắng có thể liên hệ chào bán với bạn theo thông tin bạn gửi cho Thương vụ như sau:

"Dear Sir:
 
 Thanks a lot for your kind support to us.
 
Due to my China Candy factory needs a lot of sugar.
We hope to purchase the white sugar from Vietnam.
 
Hope your kindly support to introduce suitable company to us.
 
Our purchase quantity, first month is 500 tons and from second month is 1000 tons.(Per month requirement).
The business term is FOB term.
 
May you can help us to recommend a nice factory to us.
 
The factory national code/ number was requirement.
 
Waiting for your kind response!
 
Thanks!
 
 Best regards,
 
Willy Chen /陳威立h
 
Thông tin liên hệ: 
 
Yun Chen Trade Co, Ltd.
 
 
Mobil: +886955178781"
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc