(15/12/2017)

Doanh nghiệp Bỉ tìm nhà sản xuất thiết bị vệ sinh

Doanh nghiệp Bỉ tìm nhà sản xuất thiết bị vệ sinh.
Doanh nghiệp Bỉ tìm nhà sản xuất thiết bị vệ sinh

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Thông tin chi tiết:

Tên công ty:  Creavit Belgium

Liên hệ : Mr. Dogan

Email: dogan@creavitbelgium.be, , info@creavitbegium.be

TEL 011 76 43 42

FAX 011 91 10 42

GSM NL 0486 145 945

GSM FR 0488 031 337

Địa chỉ : Nijverheidspark 2, 3580 Beringen, Belgium

Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg