(14/05/2018)

Doanh nghiệp Bỉ tìm nhà cung cấp trái thanh long

Doanh nghiệp Bỉ tìm nhà cung cấp trái thanh long.
Doanh nghiệp Bỉ tìm nhà cung cấp trái thanh long

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ: 

Liên hệ : Ms. Emily Van Dyck

email : Emily.VanDyck@specialfruit.be

Tel : +32 3 317 06 71

Nội dung thư chi tiết, theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg