(26/07/2018)

Doanh nghiệp Bỉ tìm mua gạo Việt Nam

Doanh nghiệp Bỉ cần mua gạo Việt Nam để cung cấp cho châu Phi.

Nhu cầu : 13 conteners 40’ gạo thường và 15 conteners gạo thơm

Đóng gói trong bao 50 kgs.

Tiêu chuẩn kỹ thuật : sans LBS

Liên hệ :

Mr. Eric Fombasso

Manager FAGOU sprl

Chaussée d'Alsemberg, 842

1180, Uccle- Bruxelles

Mobile: +32 465428259/ 27329489

Email :trading@fagou.be

Ngôn ngữ giao dịch : tiếng Pháp

Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg