(11/01/2017)

Doanh nghiệp Argentina có nhu cầu nhập khẩu đồ trang trí

Công ty Creston Grains của Argentina có nhu cầu nhập khẩu một số đồ trang trí từ Việt Nam, cụ thể như sau:

Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác bằng gỗ

(Mã HS 4420.10)

Tượng trang trí bằng kim loại (sắt, thép)

(Mã HS 8306.29)

 

Doanh nghiệp Việt Nam có thể trao đổi với Thương vụ Việt Nam tại Argentina để kết nối với đối tác theo địa chỉ sau:

Thương vụ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruaguay và Paraguay

Địa chỉ: Arribeños 2554, C.P (1428), Capital Federal Argentina

Điện thoại: +54  11 4706 1992/ +54  911 3609 2561/ +84  902 093399

Email: ar.vietrade@gmail.com

 

Hoặc trực tiếp trao đổi với đối tác theo địa chỉ liên hệ sau đây:  

Mr. Matias Goñe

Tel. +54 11 4775-8147 / 8684

Cell: +54 911 6276-7007

Mail:  matias@crestongrains.com.ar 

Thương vụ Việt Nam tại Argentina