(28/09/2018)

Doanh nghiệp Áo có nhu cầu nhập khẩu bột nhuyễn chanh leo

Doanh nghiệp Áo Ali Juus Gmbh đang có nhu cầu nhập khẩu bột nhuyễn chanh leo ở dạng đông lạnh, có hạt hoặc không có hạt (Passion Fruit Puree, frozen with or without seeds).
Doanh nghiệp Áo có nhu cầu nhập khẩu bột nhuyễn chanh leo

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Chi tiết xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Áo (at@moit.gov.vn; +43 699 120 88 444).

Thương vụ Việt Nam tại Áo