(16/10/2020)

Doanh nghiệp Anh muốn mua nước dừa Việt Nam

Doanh nghiệp Anh muốn mua nước dừa Việt Nam.
Doanh nghiệp Anh muốn mua nước dừa Việt Nam

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp quan tâm, liên hệ: 

Liên hệ : Julie Henson
Directors' PA/Secretary
Tel: +44 (0) 116 255 7691
Fax: +44 (0)116 255 7672
E-mail: julie@paulsveg.com

Paul's Fruit & Veg (Western International) Ltd
Registered in England, No. 2752384
80 Commercial Square
Leicester LE2 7SR, UK

Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh