(12/10/2020)

Doanh nghiệp Anh cần mua bóng đèn

Doanh nghiệp Anh cần mua bóng đèn, phụ kiện kẹp đèn và dây điện.
Doanh nghiệp Anh cần mua bóng đèn

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Liên hệ :
Mr. Herzl E Hamburger
Chairman
heh@searchlightelectric.com
www.searchlightelectric.com 

Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh