(07/08/2018)

Doanh nghiệp Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu nhôm phế liệu

Công ty SHIBU ENTERPRISES của Ấn Độ, địa chỉ: Gandhi Marg, Jagadhri - 135003 Haryana India, có nhu cầu nhập khẩu nhôm phế liệu. Công ty tại Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu nhôm phế liệu.
Doanh nghiệp Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu nhôm phế liệu

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ

Công ty SHIBU ENTERPRISES 

Địa chỉ: Gandhi Marg, Jagadhri - 135003 Haryana India

Người liên hệ: ông Upendra Tripathy- Tổng giám đốc lâm thời

Tel: + 91 124 2853090

Mob: +91 9818019531

Email: utripathy@isolaralliance.org; utripathy@gmail.com

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ