(12/07/2018)

Doanh nghiệp Algeria tìm nhà xuất khẩu vani tự nhiên

Khách hàng Algeria muốn tìm nhà sản xuất, xuất khẩu vani tự nhiên.
Doanh nghiệp Algeria tìm nhà xuất khẩu vani tự nhiên

(Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với  theo địa chỉ

Thương vụ VN tại Algeria: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie

Tel fixe: + 213 (0) 23485193

Fax: + 213 (0) 23485200

Mobile: + 213 (0) 559502658

Email: Dz@moit.gov.vn; Nhuanhd@moit.gov.vn

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria