(26/12/2018)

Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu hải sản

Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu tìm kiếm nhà xuất khẩu tôm đỏ và hải sản như cá bơn, cá merlan, cá kiếm, mực...
Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu hải sản

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với

Công ty El Marzaka

Người quản lý : Ông Bourzam Youcef

Địa chỉ : 21 Clos de la Grotte, Ain Benian, Alger

Tel : 213 551114383 ; 213661511689 ; Email : sarlmarzaka@gmail.com

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria