(09/10/2019)

DN Hoa Kỳ tìm nhà cung cấp ve áo và pin gắn áo/mũ

Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm nhà cung cấp ve áo và pin gắn vào áo/mũ như file đính kém.
DN Hoa Kỳ tìm nhà cung cấp ve áo và pin gắn áo/mũ

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp Việt Nam nào quan tâm có thể liên lạc trực tiếp

Cty: Blue Bayou Brass, Inc

Địa chỉ: 2505 huldy Street, Houston, TX 77019

Phone: 713-522-2239

Email: mail@bluebayoubrass.com

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston