(27/03/2014)

Định hướng chính sách kinh tế của Hàn Quốc năm 2014

Kinh tế Hàn Quốc dự báo sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm nay, lần đầu tiên trong vòng 4 năm cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn thế giới do IMF dự báo (3,6%) nhờ sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và các chính sách trong nước. Nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tương đối đồng đều trong cả năm nhờ có các chính sách kích thích kinh tế trong nửa đầu năm và tăng trưởng của khu vực tư nhân trong nửa cuối năm do sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.


Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc