(07/12/2018)

Điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch cao nhất tại Thụy Điển 10 tháng đầu năm 2018

Theo Hải quan Việt Nam, tháng 10 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Thụy Điển đạt 96,62 triệu USD, tăng 27,56% so với cùng kỳ năm ngoái; nâng tổng kim ngạch 10 tháng năm 2018 đạt 950,43 triệu USD, tăng 15,89% so với cùng kỳ.
Điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch cao nhất tại Thụy Điển 10 tháng đầu năm 2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Điện thoại các loại và linh kiện hiện đang đứng đầu về kim ngạch, với kim ngạch 10 tháng năm 2018 đạt 542,61 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Hàng dệt may đứng thứ 2, với kim ngạch đạt 70,18 triệu USD, tăng 22,53% so với 10 tháng năm 2017. Đứng thứ 3 về kim ngạch là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 61,12 triệu USD, tăng 29,18%.

 

0712

 

 

 

Tính chung so với 10 tháng năm 2018, chỉ có 3 mặt hàng có sự sụt giảm về kim ngạch, gồm kim loại thường khác và sản phẩm (-72,51%, ứng với kim ngạch 235,19 nghìn USD), gỗ và sản phẩm gỗ (-8,54%, ứng với kim ngạch 20,70 triệu USD), sản phẩm từ chất dẻo (-8,24%, ứng với 17,49 triệu USD). Kim ngạch 10 tháng năm 2018 của Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tăng 15,89% so với cùng kỳ, là do nhiều mặt hàng có kim ngạch trên 10 triệu USD tăng cao so với cùng kỳ, đáng kể như sản phẩm từ sắt thép (+89,53%, ứng với 18,89 triệu USD), máy móc thiết bị dụng cụ phù tùng khác (+31,59%, ứng với 26,44 triệu USD), máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (+29,18%, ứng với 61,12 triệu USD), điện thoại các loại và linh kiện (+14,30%, ứng với 543,61 triệu USD).

Số liệu kim ngạch mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 10 và 10 tháng năm 2018 xem tại file đính kèm

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp