(03/03/2016)

Địa chỉ website của các Hiệp hội chè/trà Đài Loan

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc giới thiệu một số Hiệp hội/ Công hội ngành chè/trà của Đài Loan để doanh nghiệp quan tâm tham khảo.
Địa chỉ website của các Hiệp hội chè/trà Đài Loan

1- Hiệp hội công nghiệp chế biến trà Đài Loan: www.taiwantea.org.tw 

2- Hiệp hội thương mại trà Đài Loan: www.teakindom.com 

3- Hiệp hội xuất khẩu trà Đài Loan: www.taiwanteaexporter.org.tw

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc