(02/12/2013)

Địa chỉ liên hệ một số doanh nghiệp trong ngành công nghiệp da và nguyên phụ liệu ngành da của Thổ Nhĩ Kỳ (Phần 2)

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á tổng hợp danh sách doanh nghiệp trong ngành công nghiệp da và nguyên phụ liệu ngành da của Thổ Nhĩ Kỳ (Phần 2)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm,


Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á