• Hiệp hội phát triển ngoại thương Đài Loan( TAITRA)

  (09/09/2013)
  Hiệp hội phát triển ngoại thương Đài Loan (Taiwan External Trade Development Council - TAITRA) Địa chỉ: 5-7F, No 333, Sec 1, Keelung Road, Taipei 11012 Tel: (02) 2725-5200   |   Fax:(02) 2757-6652   |   Email:taitra@taitra.org.tw Website: http://www.taitra.org.tw/
 • Tổng hội Thương nghiệp Đài Loan (ROCCOC)

  (09/09/2013)
  - Tổng hội Thương nghiệp Đài Loan (General Chamber of Commerce of the Republic of China - ROCCOC) - Telephone:  886-2-2701-2671   Fax:  886-2-2755-5493 -  Email: service@roccoc.org.tw    - Website: www.roccoc.org.tw
 • Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Quốc tế Đài Loan (CIECA)

  (09/09/2013)
  Hiệp hội Hợp tác kinh tế quốc tế Đài Loan ( CIECA ) được thành lập ngày 9 tháng 8 năm 2000 với mục đích thúc đẩy và củng cố hợp tác kinh tế quốc tế thông qua sự hợp tác của doanh nhân và các tổ chức doanh nghiệp tư nhân Đài Loan với các đối tác  nước ngoài.
 • Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (VECO)

  (29/01/2013)
  -         Địa chỉ : Số 101, F3-1, Đường Tùng Giang, Đài Bắc 10486, Đài Loan         (No 101, F3-1, Sung-Chiang Road, Taipei 10486, Taiwan) -         Điện thoại : (+886).2. 2503.6840; Fax: (+886).2. 25036842; Email: tw@moit.gov.vn  -         Phó Chủ nhiệm Văn phòng phụ trách Thương mại : Phạm Quang Tâm