• Hiệp hội công nghiệp cơ khí Đài Loan (TAMI)

  Hiệp hội công nghiệp cơ khí Đài Loan (TAMI)

  (22/02/2016)
  Hiệp hội công nghiệp cơ khí Đài Loan TAMI (Taiwan Association of Machinery Industry) là Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc trang thiết bị của Đài Loan.
 • Danh sách chợ đầu mối giao dịch hàng nông sản của Đài Loan

  Danh sách chợ đầu mối giao dịch hàng nông sản của Đài Loan

  (03/02/2015)
  Thương vụ Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp Danh sách 21 chợ đầu mối giao dịch hàng nông sản tại Đài Loan theo Thống kê của Cổng thông tin giao dịch hàng nông sản, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan (http://amis.afa.gov.tw)
 • Tổng hội công nghiệp Đài Loan (CNFI)

  (07/02/2014)
  Tổng hội công nghiệp Đài Loan (Chinese National Federation of Industries-CNFI) là Hiệp hội tập hợp các đại diện cho phần lớn các doanh nghiệp sản xuất tại Đài Loan. 
 • Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu Đài Bắc (IEAT)

  (21/01/2014)
  Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu Đài Bắc (The Importers and Exporters Association of Taipei - IEAT) được thành lập năm 1947 và là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Đài Loan. Trải qua hơn 60 năm phát triển, IEAT từ 200 doanh nghiệp thành viên từ ngày mới thành lập, nay đã có hơn 5.000 doanh nghiệp thành viên và trở thànhmột trong những tổ chức thương mại tư nhân có ảnh hưởng nhất tại Đài Loan.
 • Bộ Kinh tế Đài Loan

  (16/01/2014)
  Thông tin về Bộ Kinh tế Đài Loan.