[meta_title] => Thông tin về liên đoàn những nhà sản xuất Singapore [meta_description] => Thương vụ Singapore giới thiệu thông tin về liên đoàn những nhà sản xuất Singapore [meta_keywords] => [img_dir] => http://vietnamexport.com/uploads/news/03032014/ [article_thumb] => http://vietnamexport.com/uploads/no-photo.png [url] => http://vietnamexport.com/thong-tin-ve-lien-doan-nhung-nha-san-xuat-singapore-/vn2518690.html [attr] => Array ( [config_country] => 172 [config_zone] => [nguon_bai] => Thương vụ Việt Nam tại Singapore ) ) [2] => Array ( [article_id] => 18689 [cat_id] => 14 [cat_list] => -14- [group_id] => 1 [attr_group] => 1 [article_image] => http://vietnamexport.com/uploads/no-photo.png [article_gallery] => [article_imgdir] => 03032014 [article_att] => Array ( ) [article_count] => 605 [article_focus] => 0 [article_order] => 500 [article_creator] => 1 [article_created] => 1264611600 [article_editor] => [article_edited] => [article_active] => 1 [is_visible_mobile] => 1 [datetime_show_mobile] => 2017-09-17 07:00:00 [lang_id] => 1 [article_name] => Thông tin liên hệ của Cục Hải Quan Singapore [article_desc] => Thương vụ  Việt Nam giới thiệu thông tin liên hệ của Cục hải quan Singapore [article_content] =>

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 55 Newton Road, #07-01 Revenue House, Singapore 307987 

ĐT: (65) 63552096/63552172/63552174

Fax: (65) 63376361

Website: www.customs.gov.sg


[meta_title] => Thông tin liên hệ của Cục Hải Quan Singapore [meta_description] => Thương vụ  Việt Nam giới thiệu thông tin liên hệ của Cục hải quan Singapore [meta_keywords] => [img_dir] => http://vietnamexport.com/uploads/news/03032014/ [article_thumb] => http://vietnamexport.com/uploads/no-photo.png [url] => http://vietnamexport.com/thong-tin-lien-he-cua-cuc-hai-quan-singapore/vn2518689.html [attr] => Array ( [config_country] => 172 [config_zone] => [nguon_bai] => Thương vụ Việt Nam tại Singapore ) ) [3] => Array ( [article_id] => 18688 [cat_id] => 14 [cat_list] => -14- [group_id] => 1 [attr_group] => 1 [article_image] => http://vietnamexport.com/uploads/no-photo.png [article_gallery] => [article_imgdir] => 03032014 [article_att] => Array ( ) [article_count] => 630 [article_focus] => 0 [article_order] => 500 [article_creator] => 1 [article_created] => 1264611600 [article_editor] => [article_edited] => [article_active] => 1 [is_visible_mobile] => 1 [datetime_show_mobile] => 2017-09-17 07:00:00 [lang_id] => 1 [article_name] => Giới thiệu Hiệp hội những nhà nhập khẩu và xuất khẩu rau quả Singapore. [article_desc] => Thương vụ Việt Nam tại Singapore giới thiệu Hiệp hội những nhà nhập khẩu và xuất khẩu rau quả Singapore. [article_content] =>

Thông tin liên hệ:

Singapore Fruits & Vegetables Importers & Exporters Association 

Địa chỉ: BKL 1, Wholesale Centre, #02-07, Singapore 110001

ĐT: (65) 67753676

Fax: (65) 67731336

E-mail: sfviea@singnet.com.sg

Website: www.singaporefva.com


[meta_title] => Giới thiệu Hiệp hội những nhà nhập khẩu và xuất khẩu rau quả Singapore. [meta_description] => Thương vụ Việt Nam tại Singapore giới thiệu Hiệp hội những nhà nhập khẩu và xuất khẩu rau quả Singapore. [meta_keywords] => [img_dir] => http://vietnamexport.com/uploads/news/03032014/ [article_thumb] => http://vietnamexport.com/uploads/no-photo.png [url] => http://vietnamexport.com/gioi-thieu-hiep-hoi-nhung-nha-nhap-khau-va-xuat-khau-rau-qua-singapore/vn2518688.html [attr] => Array ( [config_country] => 172 [config_zone] => [nguon_bai] => Thương vụ Việt Nam tại Singapore ) ) [4] => Array ( [article_id] => 18687 [cat_id] => 14 [cat_list] => -14- [group_id] => 1 [attr_group] => 1 [article_image] => http://vietnamexport.com/uploads/no-photo.png [article_gallery] => [article_imgdir] => 03032014 [article_att] => Array ( ) [article_count] => 979 [article_focus] => 0 [article_order] => 500 [article_creator] => 1 [article_created] => 1264611600 [article_editor] => [article_edited] => [article_active] => 1 [is_visible_mobile] => 1 [datetime_show_mobile] => 2017-09-17 07:00:00 [lang_id] => 1 [article_name] => Thông tin về cơ quan kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm Singapore [article_desc] => Thông tin về cơ quan kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm Singapore [article_content] =>

Thông tin chi tiết:

Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore

Địa chỉ: 5 Maxwell Road, #02/03-00 Tower Block MND Complex, Singapore 069110

Điện thoại: (65) 62221211

Website: www.ava.gov.sg


[meta_title] => Thông tin về cơ quan kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm Singapore [meta_description] => Thông tin về cơ quan kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm Singapore [meta_keywords] => [img_dir] => http://vietnamexport.com/uploads/news/03032014/ [article_thumb] => http://vietnamexport.com/uploads/no-photo.png [url] => http://vietnamexport.com/thong-tin-ve-co-quan-kiem-soat-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-singapore/vn2518687.html [attr] => Array ( [config_country] => 172 [config_zone] => [nguon_bai] => Thương vụ Việt Nam tại Singapore ) ) ) [pagination] => [breadcrumb] => Response Object ( [_status:protected] => 200 [_header:protected] => HTTP_Header Object ( [_accept_content:protected] => [_accept_charset:protected] => [_accept_encoding:protected] => [_accept_language:protected] => [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] =>
[_cookies:protected] => Array ( ) [_protocol:protected] => ) ) -->