• Một số địa chỉ hữu ích tìm hiểu thông tin thương mại tại thị trường Ca-ta

    (11/08/2014)
    1. Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta Địa chỉ: Villa No8 vWest Bay Lagoon, P.O Box 23595 Doha Qatar Tel: +974 44128480; 44128365 Fax: - Fax: (+974) 4412 8370 Email:vietnamembassy.doha@gmail.com Website:www.vietnamembassy-qatar.org 2. Bộ Kinh tế và Thương mại Ca-ta (Ministry of Economy and Commerce) Địa chỉ: P.O Box 1968 Doha Qatar Tel: +974 44945001 + 974 44945555 Fax: +974 44945000 Email: prc@mbt.gov.qa Website: mbt.gov.qa 3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Ca-ta Địa chỉ: Building No146 Street No330, Zone 40,P.O Box 402, Doha Qatar Tel: +974 44559111 Fax: +974 44661693, +974 44661697 Email:info@qcci.org; qcci@qatar.net.qa Website: www.qatarchamber.com 4. Cơ quan Hải quan Ca-ta Địa chỉ: P.O Box 81 Doha, Qatar Tel: + 974 44457457 Fax: + 974 44457015 Email: info.pr@customs.gov.qa Website: www.customs.gov.qa Lê Linh Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
  • PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP QATAR

    (22/07/2008)
    - Qatar Chamber of Commerce and Industry