• Phòng Thương Mại công nghiệp & Giới chủ khu vực Wellington

  (12/06/2015)
  WECC-Phòng Thương mại CN Giới chủ Wellington (trước đây là Phòng Thương mại Khu Vực Wellington)
 • Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN – Niu Di-lân

  (22/04/2015)
  Tên: ASEAN- New Zealand Business Council (ANZBC) Một con đường đến 10 thị trường Đông Nam Á- đó là khẩu hiệu của ANZBC. ANZBC kết nối các doanh nghiệp Niu Di-lân với các đối tác thương mại ASEAN. ANZBC là một tổ chức mà tên gọi trước đây của nó là Hội đồng Kết nối Doanh nghiệp ASEAN- Niu Di-lân, với chủ trương và quan tâm là cung cấp mạng lưới để các doanh nghiệp Niu Di-lân tìm kiếm địa chỉ liên lạc, tìm hiểu về thị trường và được hỗ trợ bằng nhiều phương thức khác nhau trong các nỗ lực kinh doanh với các doanh nghiệp ASEAN. ANZBC kết nối với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tại Niu Di-lân và với các nước ASEAN, ANZBC cung cấp và thông tin thiết lập các mối liên kết quan trọng . Trên hết, đó là các mạng lưới quan trọng nhất cho bất cứ ai có khát vọng kinh doanh với ASEAN.
 • Thông tin về Đại sứ quán Việt Nam tại Niu Di-lân

  (14/07/2014)
  Thông tin về Đại sứ quán Việt Nam tại Niu Di-lân.
 • Hội đồng Kết nối doanh nghiệp ASEAN – Niu Di-lân

  (14/07/2014)
  Hội đồng Kết nối doanh nghiệp ASEAN – Niu Di-lân (ASEAN New Zealand Combined Business Council )
 • Tìm kiếm doanh nghiệp Niu Di-lân theo ngành hàng và khu vực

  (14/07/2014)
  Danh bạ doanh nghiệp Niu Di-lân