• Đối tác tư vấn nhập khẩu chè xanh vào Maroc

  (30/09/2010)
  Thương vụ Việt Nam tại Maroc giới thiệu địa chỉ 1 công ty tư vấn nhập khẩu chè xanh vào Maroc, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ để hợp tác:   Mr Bell Meknassi  Internatinal consultant Bell International Services Casablanca-Morocco. Tel : 212664272637 Fax : 212522700321 e_mail :bell_service@hotmail.com
 • Danh sách các ngân hàng chính hoạt động tại Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi

  (28/08/2010)
  Thương vụ VN tại Ma-rốc xin giới thiệu những ngân hàng lớn hoạt động tại các nước  thuộc Liên minh Kinh tế  và Tiền tệ Tây Phi  (UEMOA) để doanh nghiệp VN quan tâm tra cứu.
 • Danh sách các ngân hàng hoạt động tại Xê-nê-gan

  (27/08/2010)
  Thương vụ VN tại Ma-rốc xin giới thiệu những ngân hàng lớn hoạt động tại CH Xê-nê-gan (Sénégal) để doanh nghiệp quan tâm tra cứu. Xin mời bấm vào web site bên cạnh để biết thêm chi tiết.
 • Danh sách các ngân hàng hoạt động tại Tuy-ni-di

  (27/08/2010)
  Thương vụ VN tại Ma-rốc xin giới thiệu những ngân hàng lớn hoạt động tại CH Tuy-ni-di (Tunisia) để doanh nghiệp VN quan tâm tra cứu. Xin mời bấm trực tiếp vào web site mang tên ngân hàng để biết thêm chi tiết.
 • Danh sách các ngân hàng chính hoạt động tại Ma-rốc

  (27/08/2010)
  Thương vụ VN tại Ma-rốc xin giới thiệu những ngân hàng lớn hoạt động tại CH Ma-rốc (Morocco) để doanh nghiệp VN quan tâm tra cứu. Xin mời bấm trực tiếp vào web site mang tên ngân hàng để biết thêm chi tiết.