• Danh sách các ngân hàng chính hoạt động tại CH Mali

    (27/08/2010)
    Thương vụ VN tại Ma-rốc xin giới thiệu những ngân hàng lớn hoạt động tại CH Mali để doanh nghiệp VN quan tâm tra cứu. Xin mời bấm trực tiếp vào web site mang tên ngân hàng để biết thêm chi tiết.