| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 3 - 4/2022

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 3 - 4/2022, do Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

che-um6ck.jpg

TEA-IMPORT-STATISTICS-APRIL-2022-Ky1fE.pdf

TEA-IMPORT-STATISTICS-MARCH-2022-d8Zfo.pdf

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan

Nội dung liên quan