| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty Hong Kong có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng tơ tằm thô và que tre sản xuất hương

Công ty RSB International là Công ty Thương mại được thành lập tại Hồng Công hiện đang có nhu cầu nhập khẩu 2 loại sản phẩm như sau:

1. Mặt hàng que tre (bamboo stick) để làm nguyên liệu sản xuất hương
2. Mặt hàng sợi tơ tằm thô (Raw Silk Yarn from the cocoons).

Doanh nghiệp Việt Nam có thể trao đổi với Thương vụ Việt Nam tại Hồng Công để kết nối với đối tác hoặc trực tiếp trao đổi với đối tác theo địa chỉ liên hệ sau đây:  

Ông. Ram Bajaj /Director

RSB International Company

Hong Kong

E-mail: rsb@rsbajaj.com

Điện thoại. : +852 9438 0505

 

Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong

Nội dung liên quan