| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

(Infographics) 6 tháng năm 2022: 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, Trong 6 tháng năm 2022, có 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể như sau:

Thông tấn xã Việt Nam

Nội dung liên quan