| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty Iran cần nhập hạt tiêu

Ratin Khosh Company là Công ty chuyên doanh hàng nông sản tại Iran cần mua hạt tiêu của Việt Nam.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu quan tâm xin liên hệ trực tiếp với Công ty theo địa chỉ sau:

Ratin Khosh Company
Tel: 0098 21 88951584-5-6-7
Fax: 0098 21 88953696
No. 14, Floor 2Nd, Babataher Street, Fatemi Street, Tehran, Iran.
www.ratinkhosh.com

Email: smohammedreza_taherzadeh@yahoo.com

Người liên hệ: Mr. Reza Taherzadeh

Các doanh nghiệp cũng có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Iran nếu cần có hỗ trợ thêm.

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Iran

Nội dung liên quan