| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Đài Loan tìm mua hạt điều

Công ty Nobleness Int'l Trading Co., LTD (Đài Loan) liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu nhà xuất khẩu hạt điều Việt Nam.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Theo đó, Nobleness Int'l Trading Co., LTD cần tìm nhà cung ứng hạt điều với chất lượng hạng A của Việt Nam để nhập khẩu.

Các sản phẩm được yêu cầu đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm kiểm dịch về vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Loan.

Chi tiết về các yêu cầu mẫu mã chất lượng hàng hóa do hai Bên mua- bán trực tiếp trao đổi. 

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau: 

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Địa chỉ: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

Fax: +886 -2- 25036842

Email: tw@moit.gov.vn

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)

Nội dung liên quan