| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Một công ty Chile cần mua hạt tiêu trắng

Một công ty của Chile liên hệ với chúng tôi, thông báo cần mua hạt tiêu trắng. Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng và nhu cầu xin liên hệ

Công ty Alfa Chilena

Website: www.alfachilena.cl

Mr: Manuel Morales Inostroza

E-mail.: mmorales@alfachilena.cl 

Điện thoại:5570808 anexo 33.

 

Ecomviet

Nội dung liên quan