| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 5/2022

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 5/2022, do Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

TEA IMPORT STATISTICS MAY-2022.pdf

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan

Nội dung liên quan