| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 09

Bản tin giao thương số 09, do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp thông tin xuất khẩu từ 13/5 đến 19/5/2022,để doanh nghiệp tham khảo.

Bản tin dưới dạng file PDF.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm

bantin vne_09.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan