| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty tại Ukraine muốn mua hạt tiêu

Công ty tại Ukraine muốn mua khỏang 75 MT-80 MT hạt tiêu khô loại 500gr.

Doanh nghiệp nào quan tâm gửi chào hàng giá FOB hoặc CIF Odessa, Ukraine.

 

 

ECVN

Nội dung liên quan